Go to Top

Om ISTDP

OM METODEN ISTDP

ISTDP er en videnskabeligt dokumenteret og psykoterapeutisk behandlingsmetode som har vist sig effektiv ved en bred række psykiske lidelser, herunder depression, angst, stress, visse personlighedsforstyrrelser og psykosomatiske lidelser (Abbass, Town & Driessen, 2012).

Metoden er oprindeligt udviklet af den iransk-canadiske psykiater Habib Davanloo og er stadig relativt ny i Danmark, men vinder mere og mere frem. Eksempelvis blev ISTDP i maj 2016 sidestillet med Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) og Interpersonel Psykoterapi i Sundhedsstyrelsens nye nationale retningslinjer for behandling af moderat til svær depression.

ISTDP bygger blandt andet på psykodynamisk teori, tilknytningsteori og fund fra nyere hjerneforskning. Metoden integrerer elementer fra andre anerkendte psykoterapeutiske metoder som fx kognitiv terapi og gestalt terapi, ligesom den indeholder elementer fra mindfullness.

ISTDP er en følelsesfokuseret behandlingsmetode
Vi er skabt til at kunne føle en række forskellige følelser, fx vrede, sorg, skyld, lyst/seksualitet, glæde og kærlighed. Når vi har fri og uhindret kontakt med vores følelser giver de os værdifuld information om hvem vi er, hvordan vi har det, hvad og hvem, der har betydning for os, og hvad vi har brug for.

Når vi har adgang til den vigtige information om os selv som vi får fra vores følelser, bliver det lettere for os at behandle os selv med respekt og omsorg, indgå i relationer med andre, træffe vigtige beslutninger og målrette vores energi i retning af det vi gerne vil med vores liv. Med andre ord hjælper vores følelser os med at navigere i vores liv. Et menneske uden fri og uhindret kontakt til sine følelser risikerer derimod at sejle igennem livet uden selv at være ved roret.

Undgåelse af følelser, eller manglende kontrol over følelser, kan skabe problemer
En helt grundlæggende antagelse i ISTDP er, at psykiske lidelser og symptomer kan opstå, når vi bevidst eller ubevidst (læs: Automatisk og uden at være opmærksom på det) undgår at være i kontakt med vores følelser eller har svært ved at kontrollere det vi føler.

I ISTDP fokuserer vi på at opnå fuld klarhed over hvad vi føler og fuld kontakt med hvordan følelsen opleves rent fysisk i vores krop. Først når vi ved hvad vi føler og kan udholde at mærke hvordan følelserne opleves fysisk/kropsligt, har vi mulighed for at bruge vores følelser konstruktivt.

Forskningen bakker op om teorien
Mennesker der (1) ved hvad de føler, (2) kan udholde at mærke hvordan følelserne opleves fysisk i kroppen, og (3) kan bruge deres følelser konstruktivt og udtrykke dem på en god måde over for andre, har vist sig at være både gladere, sundere og mere succesfulde, end mennesker, der mangler disse evner (Peterson, 2006).

Selv de mest intellektuelt begavede mennesker vil ofte mislykkes både socialt og karrieremæssigt, hvis de mangler disse afgørende følelsesmæssige færdigheder (Bond & Vaillant, 1986; Goleman, 1995, 2007; Pennebaker, 1990; Vaillant, 2015).

Mere og mere forskning viser, at et fokus på at udvikle disse grundlæggende følelsesmæssige færdigheder er noget af det der gør psykoterapeutisk behandling virksomt (Greenberg, 2008). Akkurat som vi har fokus på i ISTDP.

Adskillige forskningsresultater viser også, at ISTDP kan medvirke til at øge det psykiske og fysiske velbefindende samt kvaliteten af relationer.

Målet med ISTDP
Målet med ISTDP er ambitiøst. Vi søger ikke kun håndtering eller lindring af symptomer, men ønsker at hjælpe den enkelte til at fungere på det højest mulige niveau og med frihed til at indgå i kærlighedsforhold, venskaber, arbejde og kreativ udfoldelse.